Polityka - definicja

Polityka to pojęcie podstawowe stosowanie w trakcie studiów nad naukami politycznymi.

Jednocześnie jest ona szerokim pojęciem, której znaczenie sięga już czasów starożytności i można ją rozumować na wiele sposobów. Samo określenie pochodzi od dwóch greckich wyrazów – poly, oznaczających różnorodność bądź mnogość, oraz polis czyli typ miasta-państwa). Takie połączenie miało oznaczać wiele różnorodnych jednostek znajdujących się, funkcjonujących i wpływających na jeden obszar terytorialny.

 

 

 

 


Starożytność i średniowiecze.

W starożytności, jeden ze słynniejszych filozofów – Arystoteles, określał politykę jako pewnym sposobem rządzenia państwem, którego działania powinny być uwarunkowane dążeniem do uzyskania wspólnego dobra. Po sam kres średniowiecza, politykę i zajmujących się nią ludzi, nazywanych politykami, idealizowało się. Uważano że pochodzi ona od sił nadprzyrodzonych i praw natury, więc tłumaczy dlaczego istnieją podziały ludności na rządzących i ich poddanych.

 

Współczesność.

Aktualnie politykę można definiować na kilka sposobów. Na jej ostateczne definicje wpływ miały procesy demokratyzacji zachodzące w nowożytności.

Jedno z pojęcie określa politykę jako uzgadnianie funkcjonowania różnych, ale zależnych od siebie jednostek, które mają inne cele. Ma ona przezwyciężać konflikty, czasem stosując nawet perswazję, aby zachować ogólnorozumiany ład społeczny. Biorąc pod uwagę historię i ówczesne zachowania, zgodnie doszło się do wniosku, iż niemożliwym jest powstanie i stosowanie takiej polityki, która wszystkich będzie traktować tak samo i dawać im równe korzyści.

 

Polityka nowożytna.

Ojcem definicji polityki stosowaną aktualnie, określa się Maksa Webera i jego teorie. Jego zdaniem polityką należy nazwać dążenie do władzy lub wywieraniem wpływu na jej wygląd. Ponadto podkreśla iż jedną z najważniejszych jej właściwości jest stosowanie przemocy. Ta definicja polityki jest o tyle dobra, gdyż odnosi się do polityki wewnątrz państwa jak i na zewnątrz, podczas kontaktu z innymi krajami. Takie określenie narodziło się w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Chcąc by była ona bardziej aktualna, należy dodać do nich stosunki na drodze państwo-organizacje międzynarodowe oraz pomiędzy samymi organizacjami i w ich środku.

 

Inne, mniej popularne określenia, definiują politykę jako:

 

Ameryka – sposób uzyskiwania władzy;

Różnica między zamierzeniami rządu w sprawie władzy, a prawdziwymi zdarzeniami;

Działalność określająca poszczególne cele i dążąca do nich przy pomocy wcześniej ustalonych środków.

 


 

 

Pliki cookies