Ministerstwo Sprawiedliwości - definicja

Ministerstwo Sprawiedliwości powszechnie oznacza się skrótem MS.

Najprościej mówiąc, jest to urząd wspomagający Ministra Sprawiedliwości w jego codziennych obowiązkach wobec kraju. Zadania, którymi się zajmuje oscylują wokół administracji rządowej jaką jest sprawiedliwość. Od tego też wzięła się nazwa tego Ministerstwa. W wielu krajach na świecie również posiada swoje własne Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

 


Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce.

  • Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce zostało utworzone w 1917 roku. Obecnie jego siedziba umiejscowiona jest w Warszawie w Alejach Ujazdowskich 11, kod pocztowy 00-950. Znajdując się na placu Na Rozdrożu można ją zauważyć. Budynek był pierwotnie dochodową kamienicą Bohdanowicza. Wybudowano ją w 1929-1930 roku. W latach 90. ubiegłego wieku do budynku dobudowano na dachu narożną wystawkę. W okresie między pierwszą, a drugą wojną światową, Ministerstwo Sprawiedliwości mieściło się obok ulicy Długiej 7 w tamtejszym pałacu Raczyńskich.
  • Ministerstwem Sprawiedliwości w Polsce kieruje 7 osób. Głównym człowiekiem jest Zbigniew Ziobro pełniący funkcję Ministra Sprawiedliwości. W dalszej kolejności znajduje się dwóch sekretarzy stanu oraz dwóch podsekretarzy stanu. Ostatnimi osobami jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz dyrektor generalny. Każdy z nich został wybrany do pełnienia swoich funkcji na przełomie lat 2015-2016. Macierzystą agencją Ministerstwa Sprawiedliwości jest Rada Ministrów w Polsce.
  • Dział sprawiedliwości wchodzący w Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuje się sprawami dotyczącymi sądownictwa, prawników i prokuratury zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przy wykonywaniu kar i wszelkiej resocjalizacji.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości zrzesza w swoim kręgu 22 jednostki organizacyjne. Wśród nich znajduje się 1 Gabinet Polityczny Ministra, 13 departamentów oraz 8 biur.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości jest o tyle ważne dla obywateli, iż ma za zadanie dbać o sprawiedliwość w kraju na każdym jego poziomie. Dlatego też wspomniane jednostki organizacyjne dotyczą w głównej mierze, ale nie tylko, sądów i przestrzegania różnych odłamów prawa - np. Cywilnego czy Karnego.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości obsługuje Ministra Sprawiedliwości niezależnie od częstotliwości jego zmian. Dowodzą do tego ciągłe zmiany ludzi na tym stanowisku. Od 1917 roku do lat obecnych, Ministerstwo Sprawiedliwości działało dla ponad 60 Ministrów Sprawiedliwości, z czego kilka z nich wybieranych było kilka razy. W gronie wszystkich osób były tylko 4 kobiety. Zmieniani byli oni więc co 1-2 lata.