akredytacja definicja

Akredytacja, inaczej pełnomocnictwo, to udzielenie zgody na wykonywanie danej czynności na określonym obszarze w określonym czasie przez osobę, która ma predyspozycje do wykonania tejże czynności.

Akredytację, można podzielić na dwa podstawowe podziały. Pierwszym z nich będzie Akredytacja Państwowa, obowiązująca na terenie jednego państwa nadzorująca przez jedyną upoważnioną jednostkę akredytującą, czyli Polskie Centrum Akredytacji. Drugą opcją podziału jest Akredytacja Międzynarodowa, w myśl której osoba odpowiedzialna zostaje powołana do misji np. dyplomatycznej stając się tym samym przedstawicielem dyplomatycznym towarzyszącym najwyższym głową innych państw (jednego, lub więcej).

 

 


Akredytacja- Gdzie możemy spotkać się z nią Polsce?

Niewątpliwym przykładem akredytacji w Polsce, którym zajmuję się Polskie Centrum Akredytacyjne i komisje środowiskowe, jest szkolnictwo wyższe.

Uczelnie otrzymują akredytację na prowadzenie określonych kierunków na swoich wydziałach. Komisje środowiskowe wspierają główny oddział akredytacyjny, biorąc na swoje barki poszczególne dziedziny nauk.

 


Normy akredytacji.

Podstawową normą w Polsce zajmującym się zgodnością akredytacyjną jest certyfikat: PN-EN ISO IEC 17000:2006, podczas gdy akredytację międzynarodową normuje certyfikat: PN-EN ISO 9001/PCA. Jest to pełnomocnictwo działające w obrębie całej Unii Europejskiej.

 


Czy akredytacje są obowiązkowe?

Akredytacja jest nieobowiązkowa dla certyfikacji dobrowolnej. Inaczej jest w przypadku chęci uzyskania notyfikacji, gdzie jest to wymóg konieczny. Pomimo faktu, że w głównej mierze jest ona dobrowolna, uznaję się, że klientowi zależy na potwierdzeniu efektów, pełnym profesjonalizmie i nadzorze nad jednostką wykonującą zlecenie.

 


Rola akredytacji i jej wartość.

Akredytacja służy budowaniu i wzmacnianiu zaufania pomiędzy organem zlecającym a podmiotem wykonującym zlecone działania. Podstawową wartością jest pewność. że podmiot jest w pełni wykwalifikowany w określonej czynności i godny zaufania, by powierzyć mu daną pracę. Udzielenie pełnomocnictwa mieści się w ścisłych normach i wytycznych które jako jedyne udzielają udokumentowanego potwierdzenia umiejętności. Udzielenie takiej akredytacji wiąże się ze sprawdzoną wiarygodnością i udzieleniem pozytywnej opinii pod względem zgodności z normami i wytycznymi.

 


Inne podmioty nadające akredytacje.

Z pojęciem akredytacji można się spotkać również w przypadku mniejszych przedsięwzięć. Akredytację otrzymuję się w przypadku wykonywania jakiś działań na rzecz podmiotu udzielającego na wszelkiego rodzaju eventach. Organizatorzy wydarzeń sportowych, czy kulturalnych, często poprzez portfolia osób ubiegających się o pracę przy tychże wydarzeniach, udzielają pełnomocnictwa, by pracownik mógł wykonywać powierzone obowiązki w danym czasie i miejscu. Jest to transakcja wiązana, dzięki której osoba chcąca być na danym evencie ma większe udogodnienia a podmiot ma prawo wymagać wywiązania się z powierzonych obietnic.