zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne stanowią część finansów publicznych.

Oznaczają rozdysponowanie środków publicznych według potrzeb Polaków w formie dofinansowania z różnego tytuły np. powstanie firmy lub jej rozbudowa. Wszystko odbywa się zgodnie z wytyczonymi procedurami, powszechnie nazywanymi przetargami. W Polsce zamówienia publiczne działają w oparciu o funkcjonujące w kraju prawa. Ich dokładną treść można znaleźć w ustawie z dn. 29.01.2004r o nazwie „Prawo zamówień publicznych. Poprzednia wersja ustawy była z dn. 10.06.1994r. Obowiązująca ówcześnie ustawa została powołana i uchwalona w taki sposób, aby współgrać z przepisami dyrektyw Unii Europejskiej, do której Polska miała wstąpić.

 

 

 


Zamówienia publiczne - stosowanie i przetargi.

Zamówienia publiczne, a dokładnie ich przepisy muszą być stosowane w przypadku podmiotów obracających się lub kontrolowanych w sektorze finansów publicznych, gdy kupują różnego rodzaju dobra i usługi, wliczając w to także roboty budowlane.

 


Zamówienia publiczne – tryby.

Zamówienia publiczne mogą być udzielane w przypadku przetargów (ograniczonych i nieograniczonych), (nie)ogłoszonych negocjacji, konkurencyjnego dialogi, pytań o cenę, niezwiązanych z niczym zamówień oraz elektronicznej licytacji. Jednakże, jeśli brane są pod uwagę przetargi, trzeba jednocześnie spełnić przesłanki zamieszczone w ustawie. W przypadku niektórych zamówień publicznych, można wstępnie ogłosić do nich konkurs.

 


Zasady zamówień publicznych.

Chcąc udzielić zamówienia publicznego trzeba stosować się do 5 głównych zasad.

Po pierwsze trzeba wszystkich zgłaszających się wykonawców traktować w takim samym stopniu. Do każdego z nich należy odnosić się w stopniu bezstronnym i obiektywnym. Zamówienie publiczne musi odbywać się w sposób uczciwy. W celu jego zapewnienia, trzeba przestrzegać zasady jawności, oraz wszelkie postępowania mają być zachowane w formie pisemnej.

 


Zamówienia publiczne, a ochrona prawna.

Jeżeli, któryś z uczestników zamówień publicznych czuje się pokrzywdzony w związku z prowadzonym postępowaniem ma do wyboru 3 formy odniesienia się do sprawy. Pierwsza z nich to odwołanie się do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej. Drugą możliwością jest skarga do okręgowego sądu. Jeżeli uczestnik nie ma możliwości odwołać się, pozostaje mu poinformowanie zamawiającego, że czynność się zaprzestaje.

 

Bardzo często zdarza się, że zamówienia publiczne robione są „pod publikę”. Wykonawcy, jeszcze przed ogłoszeniem zamówienia publicznego zmawiają się ze sobą. Zamawiający często mają ponadto wybranego już wykonawcę, a swe zamówienie piszą pod jego charakterystykę.