Urząd Skarbowy definicja

Urząd skarbowy to jedna z jednostek KAS (Krajowej Administracji Skarbowej).

Z jej usług korzysta naczelnik urzędu skarbowego podlegający samemu Ministrowi Finansów. Naczelnik takiego Urzędu Skarbowego pełni funkcję trzech organów: finansowy przygotowawczego postępowania, egzekucyjny oraz podatkowy pierwszej instancji.

W przypadku chęci odwołania się od poszczególnych decyzji naczelnika US należy sprawę skierować do dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Urząd Skarbowy uzyskuje swojego Naczelnika z decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

 

 


Urząd Skarbowy - funkcjonowanie.

Urząd Skarbowy jest kierowany przez Naczelnika.

W pracy pomagają mu przede wszystkim zastępcy, ludzie kierujący komórkami organizacyjnymi i główny księgowy. W przypadku pracowania ponad 100 pracowników w jednym urzędzie skarbowym, Naczelnik może uzyskać dwóch zastępców. Liczba to może wzrosnąć do 3, gdy w jednostce pracuje więcej niż 200 osób.

Urząd Skarbowy zajmuje się zadaniami związanymi z finansami w kraju. Wśród nich znajdują się:

  • kontrolowanie podatków,
  • pomaganie podatnikom i ich ewidencja,
  • określanie i ściąganie podatków i różnych opłat, które należą się budżetowi,
  • pobieranie opłat, w tym należności celnych z tytułu wywozu bądź przewozu dóbr,
  • prowadzenie administracyjnej egzekucji z tyt. finansowych należności,
  • wzajemne informowanie o sprawach finansowych i podatkowych, innych krajów UE,
  • pomaganie lub korzystanie ze wsparcia państw,
  • radzenie sobie ze skarbowymi przestępstwami,
  • wykonywanie majątkowych kar określonych w KK wykonawczym i skarbowym.

Ponadto może on działać w taki sposób co wierzyciel pieniężnych należności.

 


Praca.

W każdym Urzędzie Skarbowym funkcjonuje podział na 5 typów stanowisk pracowniczych – wszystkie działające w służbie cywilnej.

Pierwsze, i najważniejsze, jest średniego szczebla i odnosi się do naczelnika i jego zastępcy. Drugie odnosi się do koordynacji dotyczy kierowników – samodzielnego referatu oraz działu. Następnie w Urzędzie Skarbowym mamy stanowiska samodzielne np. główny księgowy czy komornik skarbowy. Dalej są stanowiska specjalistyczne jak komisarz skarbowy czy kontroler rozliczeń. Na ostatnim miejscu znajdują się pracownicy wspomagający – liczni księgowi, referencji wraz ze skarbowymi poborcami i likwidatorami.

 


Urzędy Skarbowe w Polsce.

W kraju działa 400 Urzędów Skarbowych.

Ważniejszymi z nich są wojewódzkie urzędy skarbowe – jest ich aż 20. Szczególnym urzędem skarbowym jest Drugi US Warszawa Śródmieście.

Urzędy skarbowe zostały poddane gospodarczej konsolidacji z nadzorującymi je izbami skarbowymi. Miało to miejsce 1 IV 2015r. Od tamtego momentu przestały być jednostkami budżetowymi.