Co to jest assistance

Assistance jest to nieobowiązkowe ubezpieczenie,  polegające na zapewnieniu Nam dodatkowej pomocy w razie nieprzewidzianego wydarzenia.

Przy wyborze asisstance, możemy wybrać dowolnego ubezpieczyciela. Nie jesteśmy zobligowani do tego, aby np. przy kupnie assistance komunikacyjnego, wybierać ubezpieczyciela, w którym posiadamy OC. W 1963 r. w Paryżu, firma Europ Assistance po raz pierwszy zaoferowała ubezpieczenie assistance. W Polsce świadczenie to staję się coraz bardziej popularne. Obecnie z assistance korzysta ponad 2,5 mln Polaków. Zakres świadczeń assistance może przybierać różne warianty np. co do zakresu terytorialnego czy wysokości pokrywanych kosztów. Z ubezpieczenia asisstance możemy korzystać od momentu podpisania umowy polisy i uregulowania składki, do momentu jej wygaśnięcia. Ubezpieczyciel przez cały ten czas, zobligowany jest do świadczenia pomocy, zgodnej z zakresem ubezpieczenia.

 

 


Jakie są rodzaje ubezpieczenia assistance ?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele wariantów assistance:

Assistance komunikacyjny – zapewnia pomoc techniczną jak i medyczna kierowcy oraz pasażerom pojazdu, podczas podróży. Zakres pomocy może polegać na dostarczeniu paliwa, uruchomieniu silnika np. podczas mrozów, udzieleniu informacji na temat położenia najbliższego serwisu, czy holowaniu pojazdu w obrębie określonego zasięgu kilometrów. Obecnie, dosyć często podstawowy zakres assistance jest bezpłatnie oferowany przez ubezpieczyciela do polisy AC czy OC.

Assistance medyczny – w swoim zakresie świadczy pomoc medyczną ubezpieczonemu, a także członkom rodziny. Assistance, może polegać na medycznej informacji telefonicznej, czy pokryciu kosztów podczas hospitalizacji w domu.

Assistance domowy - zapewnia usługi specjalistów np. elektryka, szklarza, stolarza, czy hydraulika. Ponadto assistance domowy może pomóc Nam w organizacji opieki nad domowymi zwięrzętami. Zakres assistance może również obejmować pomoc w przypadku pożaru bądź zalania obejmującą czyszczenie mebli, bądź transport zagrożonego mienia.

Assistance prawny – świadczy usługi dostępu do informacji prawnych takich jak; umawianie wizyt adwokackich czy przesyłania wzorów aktów prawnych.

Assistance w podróży – jest to losowa pomoc podczas wyjazdów turystycznych. W swoim zakresie obejmuje pomoc na wypadek wcześniejszego powrotu, organizację usług medycznych, czy pokrycie zagranicznych kosztów leczenia.

Assistance dla firm – w razie problemów przedsiębiorstwa świadczy pomoc w zakresie jego funkcjonowania.