inkaso definicja

Inkaso to inaczej inna forma rozliczeń gotówkowych, która polega na złożeniu przed dostawcę w banku polecenia pobrania niezależnie od odbiorcy — zamian za wydanie dokumentów odbiorcy przekazanych przez sprzedającego.

Najczęściej inkaso wykorzystywany jest w eksporcie. Celem inkasa jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji eksportowanych między innymi, jak nabywca — zanim dokona płatności — może zweryfikować w banku, który pośredniczy dokumenty przez dostawcę, aby sprawdzić poprawność wysyłki. Oczywiście dostawca jest zabezpieczony przed ewentualnym brakiem zapłaty. Nabywca, aby odebrać towar, jest zobowiązany przedstawić przewoźnikowi wykupione dokumenty z banku. Niestety inkaso nie jest doskonałą formą zabezpieczenia stron transakcji, ponieważ obie strony są narażone na ryzyko związane z transakcją na przykład: odbiorca ponosi ryzyko, że towar będzie niezgodny z ofertami przedstawionymi w dokumentach inkasa. O jego poprawności może dopiero się przekonać jedynie, gdy wykupi dokumenty oraz przy ich pomocy odbierze towar. Ryzyko ponosi również dostawca. Możliwe jest, że odbiorca nie wykupi dokumentów i przez to nie odbierze towaru. W taki przypadku dostawca musi pokryć koszty transportu w obie strony, nie dokonując sprzedaży.

 


Inkaso - typy inkaso.

Rodzaj dokumentów:

  • Inkaso finansowe — jego przedmiotem są dokumenty finansowe tak jak: weksle lub inne podobne instrumenty, które zabezpieczają należność eksportera. Aby odbiorca otrzymał dokumenty, musi jedynie zaakceptować weksle.
  • Inkaso dokumentowe — w tym przypadku jego przedmiotem są dokumenty handlowe takie jak: dokumenty transportowe, faktury, dokumenty stwierdzające tytuł własności oraz dokumenty ubezpieczające.

Sposób zapłaty:

  • Inkaso płatne z góry — a'vista — aby odbiorca otrzymał dokumenty, musi dokonać płatności.
  • Inkaso terminowe — otrzymanie płatności za dokumenty odbywa się we wcześniejszym określonym terminie po ich wydaniu. Z reguły, aby płatność zabezpieczyć, odbiorca zobowiązany jest do zaakceptowania weksla trasowanego z kreślonym terminem płatności.

 

Ze względu na stronę transakcji:

Nazewnictwo znajdujące się poniżej wykorzystywane jest głównie w kontaktach danej strony, czyli transakcji inkasa z bankiem, prezentującym je w konkretnej transakcji:

  • Inkaso eksportowe — w tej sytuacji, gdy strona transakcji jest eksportem, a dana transakcja jest dla niej inkasem eksportowym.
  • Inkaso importowe — w tej sytuacji, gdy strona transakcji jest importem, a dana transakcja jest dla niej inkasem importowym.