fundusz hedgingowy definicja

Fundusz hedgingowy jest jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych, najczęściej przybierającym formę spółki prawa handlowego.

Pierwszym podmiotem tego typu był fundusz w formie spółki cywilnej utworzony przez Alfreda Winslowa Jonesa w 1949 r. Fundusz ten zajmował krótką jak i długą pozycję, posługując się w ten sposób dźwignią finansową. Dzięki temu niwelował ryzyko związane z wahaniami rynku akcji. Dzisiejsze fundusze hedgingowe, również stosując dźwignię finansową, zajmują długie jak i krótkie pozycje, zarządzając dostępnymi w ofertach publicznych portfelami papierów wartościowych oraz instrumentami pochodnymi opartymi na tych papierach.

Fundusze hedgingowe posiadają inwestycje w wiele instrumentów finansowych, które zazwyczaj nie są zależne od koniunktury rynkowej. Stosując dźwignię finansową są w stanie zagwarantować wysokie stopy zwrotu, jednak równocześnie, inwestorzy są narażeni na wysokie ryzyko straty.

 


Co wyróżnia fundusz hedgingowy?

Fundusz hedgingowy przede wszystkim cechuje się nieograniczoną stopą wzrostu, która osiągana jest niezależnie od panującej sytuacji na rynku finansowym. Dodatkowo, polityka inwestycyjna funduszu jest bardzo elastyczna. Mogą one tworzyć narzędzia pomocne w realizacji danej strategii, jednak nie mają obowiązku z nich korzystać. Fundusze hedgingowe, przyjmują także różnorodne formy prawne np. formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki komandytowej. Warto również zaznaczyć, że tego typu fundusze cechują się ograniczoną płynnością, pojemnością oraz przejrzystości. Mają one wysokie bariery zarówno wejścia jak i wyjścia. Ponadto fundusze posiadają określony limit aktywów – w momencie przekroczenia limitu, fundusz zostaje zamknięty. Co ważne, często ze względu na miejsce ich rejestracji, fundusze nie mają obowiązku ujawniania swoich wyników inwestycyjnych.

 


Wysokie ryzyko zysku czy straty?

Fundusze hedgingowe posiadają zróżnicowanie wartości swoich przychodów. Niektóre z nich osiągają miliardowe zyski, podczas gdy, niektóre mogą walczyć z bankructwem. Sytuacja ta, spowodowana jest przybieraniem różnych strategii finansowych przez poszczególne spółki. Inwestując w fundusz tego rodzaju, należy posiadać świadomość o wysokim ryzyku związanym z utratą zainwestowanego kapitału. Dlatego też, najlepiej aby inwestowane środki nie przekraczały około 10-15 % całości majątku inwestora. Dodatkowo dołączenie do fundusz hedgingowego nie jest takie łatwe, ponieważ często wymaga wkładu w wysokości minimum 1 mln dolarów.

 

 


 

Pliki cookies