backup danych

Słowo "backup" wywodzi się z języka angielskiego i pomimo możliwości przetłumaczenia na język polski, jest ono stosowane w niezmienionej formie.

Za przyjęciem formy oryginalnej tego słowa w polskim języku odpowiadają, w dużej mierze, korporacje międzynarodowe. Są to firmy, w których często posługuje się językiem angielskim do tego stopnia, iż jest on mieszany z językiem ojczystym, a pojęcia kluczowe z zakresu pracy przechodzą do języka codziennego. Tak powstały popularne już na dzień dzisiejszy słowa : "backup", "ASAP", czy "deadline".Słowo backup dosłownie oznacza kopię zapasową ( jeśli mówimy o backupie danych lub systemu) lub wsparcie. Zarówno w jednym, jak i w drugim znaczeniu jest ono wykorzystywane, a jego znaczenia najczęściej domyślić można się z kontekstu wypowiedzi.

 

 


Backup danych.

W XXI w. większość dokumentacji, czy danych niezbędnych do funkcjonowania systemów, przechowywana jest na urządzeniach elektronicznych. Są to komputery, tablety, dyski, serwery itp.

Pojemność takich urządzeń jest o wiele większa, niż gdyby odpowiedniki ich zasobów przetrzymywane były w postaci papierowej. Jednak w celu zabezpieczenia tego typu danych przed utratą tworzy się kopie zapasowe, zwane backupami. W razie awarii urządzenia czy nawet kradzieży, wszystkie dane można odzyskać dzięki backupom. Backupy dla bezpieczeństwa przechowywane są na innych nośnikach niż ich oryginały lub całkowicie w sieci (np. w chmurze).

Innym rodzajem backupu danych jest backup systemu, który jest zachowaniem stanu danego systemu na moment utworzenia backupu. Dzięki temu np. w razie awarii, można przywrócić system do momentu, w którym działał on poprawnie.

 


Backup procesu.

Backup tłumaczony jako wsparcie, również używany jest w korporacjach i najczęściej odnosi się on do konkretnego procesu.

Składowymi procesu, odpowiedzialnymi za jego wykonywanie są najczęściej ludzie. Dlatego też, aby w razie niezdolności, któregokolwiek z ludzi do wykonywania swoich obowiązków, w celu zapewnienia ciągłości procesu, stosuje się system backupów. Jest to przygotowanie wcześniej osób odpowiedzialnych za zastępowanie osób niedysponowanych, w ich obowiązkach. Stworzenie struktury backupowej wymaga zatem przemyślanych rozwiązań logistycznych oraz szkoleń pracowników tak, aby w razie zachorowań praca nadal była wykonywana a ciągłość procesu zachowana.

Podsumowując, backup jest środkiem bezpieczeństwa zapewniającym dalsze funkcjonowanie sprzętu czy procesu w razie nieprzewidzianych zdarzeń, mogących mieć negatywny wpływ na pracę.

 


 

Pliki cookies