co to jest epuap

ePUAP czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej została stworzona w celu umożliwienia każdemu obywatelowi za pośrednictwem sieci kontaktu z organami administracji publicznej.

Za pośrednictwem ePUAP oraz wcześniej utworzonego profilu zaufanego, obywatel ma możliwość przesyłania pism elektronicznych ze skutkiem prawnym do wybranego podmiotu administracyjnego bez konieczności bezpośredniej wizyty w urzędzie. Wśród podmiotów administracji publicznej w ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej jak i samorządy w tym urzędy gminne. Zgodnie z prawem każdy podmiot administracji publicznej znajdujący się w systemie ePUAP ma obowiązek przyjąć dokument w wersji elektronicznej.

 

 

 


Zastosowania ePUAP.

System ePUAP ma wiele zastosowań w tym między innymi:

  • Baza wzorów dokumentów elektronicznych na podstawie której sporządza się pisma do podmiotów administracji publicznej.
  • Udostępnianie usług publicznych.
  • Ujednolicony dostęp do usług publicznych na podstawie wspólnej infrastruktury.
  • Narzędzie pracy grupowej pomiędzy systemami teleinformatycznymi Państwa.

 


Główne zadania ePUAP.

Do zadań systemu ePUAP należy:

  • Standaryzacja danych przesyłanych pomiędzy poszczególnymi podmiotami administracji publicznej.
  • Jednolity dostęp do usług administracji publicznych dla każdego obywatela.
  • Zachowanie jawności, otwartości oraz bezpieczeństwa systemu.