Co to jest profil zaufany

Profil zaufany jest to narzędzie służące do potwierdzenia tożsamości obywatela w celu skorzystania z systemów elektronicznych służących do ułatwienia i przyśpieszenia spraw w organach administracji publicznej.

Należy do nich między innymi składanie drogą elektroniczną pism, skarg, wniosków, deklaracji oraz innych dokumentów mogących być złożonych bez osobistej wizyty w urzędzie. Aby skorzystać z profilu zaufanego należy po jego utworzeniu potwierdzić swoją tożsamość w jednym z wyznaczonych punktów. Po potwierdzeniu założenia profilu zaufanego można w pełni z niego korzystać przez 3 lata, po ich upłynięciu należy potwierdzić tożsamość ponownie.

 

 


Gdzie możemy skorzystać z profilu zaufanego?

Profil zaufany jest wykorzystywany w coraz większej liczbie organów administracji publicznej. Należą do nich między innymi:

  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
  • elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
  • Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  • usługi Wojskowych Komend Uzupełnień.
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
  • Platforma Usług Administracyjnych
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.