wiza deinicja

Wiza jest to zezwolenie na przekroczenie bądź przejazd przez terytorium danego państwa bądź pobyt w określonym czasie. Konieczność posiadania wizy jest zależne od danego państwa, czyli przed udaniem się do niego konieczne jest sprawdzenie czy do przekroczenia jego granicy konieczne jest posiadanie stosownego zezwolenia.

Wyróżnić można ruch wizowy - czyli konieczność posiadania wizy oraz ruch bezwizowy - nie jest konieczne posiadanie wizy. Nie zawsze konieczność posiadania wizy jest wzajemna pomiędzy dwoma państwami, np. obywatel USA nie jest zobowiązany do posiadania wizy aby przekroczyć granicę Polski, jednak obywatel Polski jest zobowiązany posiadać wizę wybierając się do USA. 

 

 

 

 


Rodzaje wiz.

Możemy wyróżnić kilka głównych rodzajów wiz:

  • Wiza turystyczna - dokument upoważniający do przekroczenia granicy danego państwa w celach turystycznych. Zwykle jest on ważny od kilkudziesięciu dni do kilku lat.
  • Wiza tranzytowa - dokument zezwalający na przekroczenie granicy danego państwa w celach transportowych. Wydawana zwykle na kilka dni.
  • Wiza pracownicza - dokument ten zezwala na wykonywanie pracy zarobkowej na terytorium danego kraju. Wydawana zwykle na kilka lub kilkanaście lat.
  • Wiza studencka - dokument zezwalający na podjęcie studiów bądź nauki na terytorium danego kraju.
  • Wiza biznesowa - dokument zezwalający na prowadzenie biznesu na terenie (np. sprzedaż) danego kraju. Nie należ mylić jej z wizą pracowniczą.
  • Wiza małżeńska - dokument przyznawany małżonkowi osoby będącej obywatelem danego kraju. Zezwala ona na legalne przebywanie na terenie kraju małżonka.