koncesja definicja

Koncesja jest to akt wydawany przez organ koncesyjny zezwalający na prowadzenie ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesja służy jako zabezpieczenie interesów, bezpieczeństwa Państwa oraz jego obywateli.

Jest ona ustalana na określony czas zwykle nie mniej niż 5 lat i nie więcej niż 50 lat. Ograniczona może być również liczba wydawanych koncesji dla określonej działalności na danym obszarze. Organ decyzyjny służący do przyznawania koncesji może w określonych przypadkach również ją cofnąć np. z powodu jej nadużywania bądź wykorzystywania w nielegalny sposób. W niektórych przypadkach na przedsiębiorcę, który ma posiadać koncesję nakładany jest obowiązek ubezpieczenia od cywilnej odpowiedzialności z tytułu wykonywanej działalności.

 

 

 


Kiedy wymagana jest koncesja?

Koncesja wymagana jest w prowadzeniu różnego rodzaju działalności gospodarczej między innymi:

  • Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin ze złóż.
  • Bezzbiornikowe składowanie substancji oraz składowanie odpadów.
  • Przewozy lotnicze.
  • Rozpowszechnianie programów telewizyjnych oraz radiowych.
  • Ochrona osób oraz mienia.
  • Wytwarzanie materiałów wybuchowych, broni oraz amunicji.
  • Wytwarzanie produktów wojskowych i policyjnych.
  • Wytwarzanie, magazynowanie, przetwarzanie, przesyłanie oraz dystrybucja paliw i energii.

 


 

Pliki cookies