kto to mąż zaufania

Mąż zaufania jest to osoba czuwająca nad prawidłowym przebiegiem określonego zgromadzenia, zebrania, konkursu bądź wyborów. Z mężem zaufania najwięcej styczności możemy mieć właśnie podczas wyborów.

Każdy komitet wyborczy wystawiający własnego kandydata ma prawo do każdej obwodowej komisji wyborczej przydzielić własnego męża zaufania czuwającego nad prawidłowym przebiegiem wyborów w celu uniknięcia nadużyć.

 

 

 

 

 


Jednocześnie mąż zaufania nie może ingerować w przebieg wyborów w taki sposób aby skłaniać wyborców do oddania głosu na kandydata, którego reprezentuje (pomagać w oddawaniu głosu, agitować, polecać kandydatów, wyjaśniać). Może natomiast wnosić uwagi do trwającego głosowania, sporządzać protokół oraz uczestniczyć w trakcie liczenia głosów.