saldo definicja

Saldo jest to stan konta w danym momencie. Uwzględnia on wszystkie zgromadzone na nim środki wraz z nierozliczonymi transakcjami. W związku z uwzględnianiem nierozliczonych transakcji saldo konta może różnić się z dostępnymi środkami. Dostępne środki na koncie to fundusze pomniejszone o nierozliczone transakcje.

Dostępne środki mogą powiększyć się np. w przypadku gdy jedna z nierozliczonych transakcji zostanie anulowana.

 

Saldo zrówna się z dostępnymi środkami dopiero wtedy gdy bank rozliczy wszystkie nasze transakcje. Nierozliczone transakcje powstają najczęściej w przypadku płatności kartą bądź wypłaty pieniędzy z bankomatu. 

 


 

Pliki cookies