płaca minimalna definicja

Płaca minimalna jest to ustawowo określona minimalna suma wynagrodzenia pieniężnego w określonym wymiarze czasu (najczęściej miesiąca i przypadającym na niego wymiarze godzin).

 

Na wysokość płacy minimalnej nie ma wpływu poziom wiedzy oraz kompetencji pracownika oraz dodatkowych składników jego wynagrodzenia. W Polsce od 2002 roku na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, co roku ustalana jest wysokość minimalnego wynagrodzenia, która ogłoszona zostaje w Dzienniku Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

 

 


Minimalne wynagrodzenie a umowa zlecenie?

Należy wziąć pod uwagę fakt, że płaca minimalna obowiązuje w przypadku pracy w oparciu umowy o pracę, w przypadku innych umów takich jak umowa zlecenie lub umowa o dzieło, wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z pracodawcą i może być ona niższa niż minimalna suma wynagrodzenia, jednak w przypadku umowy zlecenie obowiązuje minimalna stawka godzinowa.

 


 

Pliki cookies