audyt finansowy

Audyt finansowy to proces niezależnej i systematycznej oceny oraz weryfikacji sprawozdań finansowych przedstawionych przez firmę lub organizację, mający na celu potwierdzenie ich zgodności z obowiązującymi standardami rachunkowości oraz uczciwością prezentacji. Celem audytu jest dostarczenie niezależnego zdania na temat wiarygodności, rzetelności i dokładności informacji finansowych, co pomaga zainteresowanym stronom, takim jak inwestorzy, kredytodawcy i organy regulacyjne, podejmować informowane decyzje.

Przykład audytu finansowego.

Firma ABC zajmująca się produkcją stali zdecydowała się przeprowadzić audyt finansowy swoich sprawozdań rocznych przed przedstawieniem ich akcjonariuszom i organom regulacyjnym. W tym celu zatrudniła niezależną firmę audytorską CBA, specjalizującą się w przeprowadzaniu audytów finansowych. Firma CBA przeprowadziła szczegółową analizę ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych oraz procesów księgowych firmy ABC. Po dokładnym zbadaniu wszystkich aspektów finansowych firmy, CBA wydała swoje niezależne zdanie potwierdzające, że sprawozdania finansowe firmy ABC są w zgodności z obowiązującymi standardami rachunkowości i stanowią wiarygodne źródło informacji dla zainteresowanych stron. To pozwoliło firmie ABC zyskać zaufanie akcjonariuszy oraz pokazać, że jej raporty finansowe są dokładne i rzetelne.