Bailout - definicja oraz przykład

Bailout to działanie podejmowane przez rząd lub inną instytucję w celu finansowego wsparcia i ocalenia firmy, sektora gospodarki lub instytucji finansowej znajdującej się w trudnej sytuacji lub zagrożonej upadłością. Bailout może obejmować udzielenie pożyczek, iniekcji kapitału, gwarancji lub innych form pomocy finansowej, aby zapobiec negatywnym skutkom dla stabilności systemu gospodarczego.

Przykład bailout.

W okresie kryzysu finansowego w 2008 roku, wiele dużych instytucji finansowych na całym świecie znalazło się w poważnych trudnościach z powodu problemów związanych z kredytami hipotecznymi. Jedną z reakcji rządów na tę sytuację były tzw. bailouts. Na przykład rząd Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o przeprowadzeniu bailoutu w postaci programu TARP (Troubled Asset Relief Program), który zakładał udzielenie wsparcia finansowego bankom i instytucjom finansowym w celu uniknięcia ich upadłości. W ramach tego programu rząd nabył aktywa problemowe (np. niewypłacalne kredyty hipoteczne) od tych instytucji, dostarczając im potrzebnej płynności finansowej i zapobiegając dalszym kryzysowym skutkom dla systemu finansowego i gospodarki jako całości. Ten bailout miał na celu zminimalizowanie ryzyka dalszego załamania sektora finansowego i jego negatywnych skutków dla zatrudnienia, kredytowania oraz stabilności ekonomicznej kraju.