Buyback - definicja oraz przykład

Buyback, znany także jako stock buyback lub share repurchase, to proces, w którym firma decyduje się na wykupienie własnych akcji z rynku, zmniejszając tym samym ich dostępną ilość w obiegu. Praktyka ta może być realizowana w celu zwiększenia wartości pozostałych akcji poprzez skup akcji, redukcję kapitału zakładowego, poprawę wskaźników finansowych lub z innych strategicznych powodów.

 

Przykład buyback.

Firma ABC, notowana na giełdzie, zauważyła, że jej akcje są niedowartościowane i uważa, że ma nadmiar gotówki na swoim rachunku. W związku z tym, zarząd firmy postanawia przeprowadzić program buyback. Firma ogłasza, że zamierza wykupić do 10% swoich akcji znajdujących się na rynku otwartym w ciągu najbliższego roku. Firma zaczyna dokonywać zakupów akcji na otwartym rynku, płacąc bieżącą cenę rynkową za każdą akcję. W miarę jak firma wykupuje coraz więcej akcji, ich dostępna ilość w obiegu zmniejsza się, co może wpłynąć na wzrost ceny pozostałych akcji. Dodatkowo, firma zmniejsza ilość kapitału zakładowego, co może prowadzić do poprawy wskaźników finansowych, takich jak wskaźnik EPS (zysk na akcję).

Ostatecznie, firma zakończyła program buyback, wykupując 8% swoich akcji. Pozostałe akcje, dzięki redukcji dostępnej ilości i poprawie fundamentów finansowych, mogą zyskać na wartości. To może przyciągnąć inwestorów i wpłynąć pozytywnie na wartość firmy na giełdzie.