Carry trade - definicja oraz przykład

Carry trade to strategia inwestycyjna w rynkach finansowych, w której inwestor wykorzystuje różnicę w stopach procentowych między dwoma walutami lub aktywami finansowymi, aby osiągnąć zysk poprzez pożyczanie pieniędzy w walucie o niższym oprocentowaniu i inwestowanie ich w walucie o wyższym oprocentowaniu.

Przykład carry trade.

Załóżmy, że inwestor planuje zastosować strategię carry trade z wykorzystaniem pary walutowej USD/JPY. Stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych wynosi 2%, podczas gdy stopa procentowa w Japonii wynosi 0,5%. Inwestor decyduje się pożyczyć 1 milion dolarów amerykańskich (USD) w Stanach Zjednoczonych po oprocentowaniu 2%. Następnie inwestor przekształca pożyczone dolary na japońskie jeny (JPY) i inwestuje je w japońskie obligacje, które oferują 0,5% oprocentowania. W międzyczasie, inwestor musi spłacić pożyczoną kwotę w USD, ale koszt pożyczenia jest niższy niż zysk z inwestycji w japońskie obligacje. Różnica między oprocentowaniem dolara a oprocentowaniem jena generuje dodatkowy zysk dla inwestora.

Jest jednak ważne zauważyć, że carry trade wiąże się z ryzykiem. Jeśli kurs wymiany walut ulegnie zmianie niekorzystnie dla inwestora, to zysk uzyskany z różnicy w stopach procentowych może zostać zredukowany lub nawet zniwelowany przez stratę wynikającą z zmiany kursu walut. Carry trade jest więc strategią wymagającą starannego analizowania ryzyka i zarządzania nim.