Cash Pooling - Definicja oraz 1 przykład

Cash Pooling to technika zarządzania gotówką w firmach lub grupach przedsiębiorstw, polegająca na fizycznym lub księgowym skonsolidowaniu sald gotówkowych różnych jednostek w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych środków pieniężnych. Celem cash pooling jest zminimalizowanie nadmiaru niepotrzebnych środków pieniężnych na rachunkach, co pozwala na efektywne wykorzystanie gotówki w ramach grupy i lepszą kontrolę nad jej przepływem.

 

Przykład cash pooling.

Załóżmy, że istnieje grupa przedsiębiorstw składająca się z trzech spółek: A, B i C. Każda ze spółek posiada oddzielne rachunki bankowe i generuje różne przepływy gotówki.

Bez cash poolingu, każda spółka utrzymuje oddzielne salda gotówkowe na swoich rachunkach. Spółka A ma nadmiar gotówki, podczas gdy spółka B i C mają chwilowe braki w płynności. Wprowadzając cash pooling, grupa decyduje się na fizyczne lub księgowe połączenie sald gotówkowych. W praktyce oznacza to, że nadmiar gotówki z rachunku spółki A może być używany do pokrycia braków w płynności spółek B i C. Środki są przesuwane między rachunkami w taki sposób, aby zminimalizować koszty finansowe związane z zadłużeniem lub przechowaniem nadmiaru gotówki. Na przykład, jeśli spółka A ma nadmiar 2 milionów złotych, a spółka B potrzebuje 1,5 miliona złotych, cash pooling umożliwia przeniesienie nadmiarowych 2 milionów złotych ze spółki A na rachunek spółki B, aby pokryć jej brak płynności. Dzięki temu cała grupa może efektywniej wykorzystać dostępne środki pieniężne i uniknąć kosztów związanych z nadmiernym zadłużeniem lub gromadzeniem niepotrzebnych nadwyżek gotówkowych.

Warto zaznaczyć, że cash pooling może mieć różne formy, w tym tzw. "zero balancing", gdzie saldo każdego rachunku jest codziennie wyzerowywane poprzez przesuwanie nadwyżek lub braków na centralne konto grupy.