Co to są odsetki niezapadłe

Odsetki niezapadłe, znane również jako odsetki należne lub aktywne, to odsetki, które zostały zarobione, ale jeszcze nie zostały wypłacone lub zaksięgowane na koncie inwestora lub dłużnika. Oznacza to, że odsetki te nie zostały jeszcze zrealizowane jako fizyczne płatności lub nie zostały jeszcze przeliczone na konkretne środki pieniężne.

 

Przykład odsetek niezapadłych.

Przykładem mogą być odsetki z obligacji. Jeśli inwestor posiada obligacje, na przykład emitowane przez spółkę lub rząd, otrzymuje on regularnie odsetki w postaci płatności pieniężnych. Jeśli jednak termin wypłaty odsetek nie nastąpił w momencie sprawdzania stanu konta, te odsetki stanowią odsetki niezapadłe. Zostaną one zaksięgowane na koncie inwestora w momencie, gdy będą wypłacane lub zrealizowane. Odsetki niezapadłe mogą również występować w przypadku depozytów bankowych lub innych instrumentów finansowych, które generują odsetki. Zyski z inwestycji, takie jak dywidendy z akcji lub odsetki z obligacji, mogą pozostawać jako odsetki niezapadłe do momentu, gdy zostaną zrealizowane.

Warto zwrócić uwagę, że terminologia może różnić się w zależności od kontekstu finansowego i umowy, ale ogólnie odsetki niezapadłe odnoszą się do zarobionych, ale jeszcze nie wypłaconych lub zaksięgowanych kwot odsetek.

 

Pliki cookies