bessa definicja przykład

Bessa to okres spadających cen na rynkach finansowych, zwłaszcza na rynku akcji, surowców lub nieruchomości, który charakteryzuje się pesymistycznym nastrojem inwestorów oraz utratą wartości aktywów. Bessa jest przeciwnością hossy, która oznacza okres wzrostu cen na rynkach.

 

Przykłady bessy.

  1. Kryzys finansowy w 2008 roku: W wyniku kryzysu finansowego, który miał swój punkt kulminacyjny w 2008 roku, ceny nieruchomości i akcji na wielu rynkach globalnych gwałtownie spadły. Był to przykład znaczącej bessy na rynkach finansowych.

  2. Spadek cen ropy naftowej: W 2014 roku ceny ropy naftowej zaczęły gwałtownie spadać z powodu nadprodukcji i obaw o spowolnienie gospodarcze w niektórych regionach. To spowodowało okres bessy na rynku surowców energetycznych.

  3. Bańka internetowa i następujący spadek cen akcji (2000-2002): Po hossie na rynku akcji związanych z firmami internetowymi, doszło do załamania się cen tych akcji w latach 2000-2002. Wiele firm technologicznych utraciło znaczną część swojej wartości, co było przykładem bessy na rynku akcji.

  4. Spadek cen kryptowalut (2018-2019): Po szczytowym wzroście cen kryptowalut w 2017 roku, nastąpił spadek ich wartości w 2018 i 2019 roku. To był okres bessy na rynku kryptowalut, który zobaczyliśmy po okresie spekulacyjnego wzrostu.

  5. Spowolnienie gospodarcze związane z pandemią COVID-19: W 2020 roku pandemia COVID-19 wywołała spowolnienie gospodarcze na całym świecie. W wyniku tego spadły ceny na wielu rynkach, w tym na rynku akcji, surowców i nieruchomości.

Bessa ma istotne skutki dla inwestorów, firm i gospodarek. Spadające ceny aktywów mogą prowadzić do utraty wartości portfeli inwestycyjnych, a także do ograniczenia wydatków konsumpcyjnych i inwestycji przez firmy, co może wpłynąć na spowolnienie gospodarcze.

 

Pliki cookies