Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) to narzędzie używane do opisu, analizy i projektowania modelu biznesowego. Jest to graficzna mapa lub ramowa struktura, która pozwala przedsiębiorstwom zobrazować i zrozumieć wszystkie kluczowe elementy ich biznesu w klarowny sposób.

 

BMC składa się z dziewięciu kluczowych segmentów:

  1. Segment rynku: Określenie grupy docelowej, klientów i segmentów rynku, które firma chce osiągnąć.

  2. Propozycja wartości: Opis produktów lub usług oferowanych klientom i ich wartości w oczach klienta. To, co wyróżnia produkt/usługę na rynku.

  3. Kanały dystrybucji: Sposoby, w jakie firma dostarcza swoje produkty/usługi do klientów (np. sprzedaż internetowa, sklepy stacjonarne, hurtownie).

  4. Relacje z klientami: Rodzaj relacji, jakie firma chce utrzymywać z klientami (np. obsługa klienta, automatyzacja, interakcje personalne).

  5. Źródła przychodów: Sposoby, w jaki firma generuje przychody, czyli jakie opłaty pobiera od klientów za swoje produkty/usługi.

  6. Kluczowe zasoby: Wszystkie materiały, ludzie, technologie, wiedza, finanse i inne zasoby niezbędne do funkcjonowania firmy.

  7. Kluczowe działania: Najważniejsze czynności, które firma musi wykonywać, aby stworzyć wartość dla klientów i osiągnąć sukces.

  8. Partnerzy kluczowi: Wszyscy zewnętrzni partnerzy, dostawcy, współpracownicy i inni podmioty, które wspierają funkcjonowanie firmy.

  9. Struktura kosztów: Wszystkie koszty związane z utrzymaniem działalności firmy, które są kluczowe dla funkcjonowania biznesu.

 

Przykładem wykorzystania Business Model Canvas może być startup internetowy, który planuje stworzyć platformę do wynajmu mieszkań. Segment rynku obejmowałby osoby poszukujące mieszkań do wynajęcia. Propozycja wartości to łatwe i bezpieczne wynajmowanie mieszkań online. Kanały dystrybucji mogłyby obejmować stronę internetową oraz aplikację mobilną. Relacje z klientami mogłyby być obsługiwane zarówno przez chatboty, jak i ludzi w centrum obsługi klienta. Źródła przychodów to opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości za umieszczanie ogłoszeń o wynajmie. Kluczowe zasoby obejmowałyby platformę internetową, aplikacje, bazę danych ofert i zespół programistów. Kluczowe działania to utrzymanie i rozwijanie platformy, pozyskiwanie nowych ogłoszeń. Partnerzy kluczowi mogliby obejmować firmy zajmujące się płatnościami online czy agencje nieruchomości. Struktura kosztów obejmowałaby koszty utrzymania platformy, marketingu i obsługi klienta.

Business Model Canvas jest elastycznym narzędziem, które umożliwia przedsiębiorstwom lepsze zrozumienie ich modelu biznesowego, identyfikację obszarów do poprawy, testowanie nowych pomysłów i tworzenie strategii biznesowej na podstawie pełniejszej analizy wszystkich kluczowych elementów działalności.