dywersyfikacja

Dywersyfikacja to strategia biznesowa polegająca na rozszerzaniu działalności firmy poprzez inwestowanie w różnorodne branże, produkty, rynki lub usługi w celu zmniejszenia ryzyka związanego z koncentracją na jednym obszarze działalności.

 

Podstawowe cechy dywersyfikacji to:

  1. Rozproszenie ryzyka: Poprzez inwestowanie w różne obszary, firma zmniejsza narażenie na ryzyko związane z wahaniami rynkowymi lub specyficznymi problemami występującymi w jednej gałęzi biznesu.

  2. Zwiększenie elastyczności i stabilności: Dzięki posiadaniu różnorodnych źródeł dochodu firma może łatwiej przystosować się do zmieniających się warunków rynkowych oraz zminimalizować wpływ negatywnych czynników na całość działalności.

Przykłady dywersyfikacji to:

  1. Korporacja farmaceutyczna inwestująca w branżę kosmetyczną: Firma farmaceutyczna, która oprócz produkcji leków i suplementów zdrowotnych, zdecydowała się również inwestować w branżę kosmetyczną. Dzięki temu rozszerzeniu swojej działalności firma zyskuje stabilność finansową i większą odporność na ewentualne zmiany w sektorze farmaceutycznym.

  2. Sieć handlowa rozszerzająca swoje usługi na rynek e-commerce: Tradycyjna sieć handlowa, która oprócz swoich stacjonarnych punktów sprzedaży decyduje się inwestować w rozwój e-commerce. To pozwala firmie dotrzeć do szerszej grupy klientów, zwiększyć sprzedaż i minimalizować ryzyko związane z ograniczeniami wynikającymi z działalności tylko w jednym kanale sprzedaży.

Dywersyfikacja może być skuteczną strategią zarządzania ryzykiem, ale wymaga również ostrożnego planowania i oceny, aby uniknąć nadmiernego rozproszenia zasobów i utraty efektywności w zarządzaniu różnymi obszarami działalności.