knfGłównym powodem olbrzymich podwyżek ubezpieczenia OC według firm ubezpieczeniowych była konieczność wypłacania zadośćuczynień za szkody niemajątkowe. Polska Izba Ubezpieczeń oczekiwała od KNF modyfikacji zasad w celu zmniejszenia uznaniowości dodatkowych świadczeń przez sądy, które nie miały porównania z wysokością pobieranych składek przez ubezpieczalnie. W tym roku Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała nowe rekomendacje, które zostały rozdzielone na trzy obszary na które składają się organizacja i zarządzanie procesem, sposób prowadzenia postępowania w sprawie wypłat oraz sposób ustalania ich kwot. Nie są to jednak do końca regulacje, które oczekiwał rynek. Komisja Nadzoru Finansowego w nowych rekomendacjach zobowiązała ubezpieczycieli do utworzenia osobnych komórek zajmujących się zadośćuczynieniami. Mają się one zajmować ustalaniem a następnie wypłacaniem świadczeń dodatkowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że świadczenia dodatkowe, które mają stanowić rekompensatę dla ofiar wypadków komunikacyjnych mogą wynosić olbrzymie sumy, które nie współgrają z samą wysokością składek, które pobiera firma ubezpieczeniowa od klienta. Wprawdzie w najnowszych regulacjach zawarto  rekomendacje co do sposobu obliczania rekompensat jednak nie spełniają one oczekiwać ubezpieczalni.

 

Firmy ubezpieczeniowe będą musiały ustalić schematy działania w zakresie wypłat świadczeń dodatkowych dla poszkodowanego, jak i jego rodziny w tym ustalić samodzielnie, którym osobom się one należą uwzględniając przy więzi łączące te osoby. Komisja Nadzoru Finansowego zadeklarowała również w zapisach rekomendacji, że ubezpieczyciel przy kalkulacji zadośćuczynień powinien stosować się do już stworzonych przez orzecznictwo sądów wymogów. Jeden z punktów w rekomendacji brzmi: „Zakład ubezpieczeń powinien zapobiegać powstawaniu rażących dysproporcji w wysokości wypłacanego przez siebie zadośćuczynienia w podobnych sprawach, uwzględniając orzecznictwo Sądu Najwyższego i utrwalone orzecznictwo sądów powszechnych”. Dodatkowo, firmy ubezpieczeniowe dalej będą mieć problemy z szacowaniem obciążeń wynikających z wypłat świadczeń dodatkowych w przypadku gdy  po ich wypłaty będą zgłaszać się osoby poszkodowane z przed kilku-kilkunastu lat.

 Obniżenie obecnie bardzo wysokich kwot ubezpieczeń oc będzie możliwe tylko w przypadku wprowadzenia regulacji zawierającej jednoznaczny i realny taryfikator mający za zadanie kalkulować wysokość świadczeń dodatkowych oraz całych zadośćuczynień. Dopiero w takim przypadku firmy ubezpieczeniowe będą miały możliwość analizy zadośćuczynień na przestrzeni kolejnych lat a zarazem realnej kalkulacji oferowanych składek. Tylko wtedy Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła w jedyny możliwy sposób zachęcić firmy ubezpieczeniowe do obniżenia składek. Takie rozwiązanie może również chronić samych poszkodowanych przed zaniżaniem proponowanych zadośćuczynień.


 

Polecane oferty:

pożyczka przez internet

Ratka.pl oferuje pożyczki pozabankowe od 1000 do 5000 zł już od pierwszej pożyczki. Okres spłaty wynosi od 6 do 24 miesięcy.

przez internet

Zaplo.pl to elastyczne pożyczki online udzielane na kwotę od 1000 do 10 000 złotych do nawet 24 miesięcy. Cały proces odbywa się on-line, bez wychodzenia z domu, decyzja o przyznaniu kredytu jest natychmiastowa. Pożyczki do 5000 złotych nie wymagają zaświadczenia o zarobkach.

chwilówka

Pożyczka gotówkowa Providenta to przede wszystkim szybka decyzja kredytowa, minimum formalności, stałe raty bez ukrytych opłat oraz elastyczne okresy spłaty. Pożyczka udzielana na kwotę nawet 10 000 złotych, natomiast zgłoszenia przyjmowane są 7 dni w tygodniu.